Lịch sử phát triển

Thành lập công ty

28/05/2017

Ngày 28/05/2017 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ INOX HOÀNG PHÚC chính thức đi vào hoạt động

Website chính thức

02/2020

Tháng 02 năm 2020, website inoxhoangphuc.com chính thức đi vào hoạt động